Начало Настоящ урок
   І. РЕЛИГИЯ И ДЯВОЛ
    А. Няма световна религия без Дявол
    Б. Как древните и хората през средните векове си представят Дявола
        1. Ужасяващи образи
     Етруският демон Хару има КЛЮН НА ЛЕШОЯД, ОСТРИ ЖИВОТИНСКИ УШИ, КРИЛА, ЗЪБИ КАТО БИВНИ НА ГЛИГАНИ, РОГА, КОПИТА И ОПАШКА НА КОЗЕЛ. Като СИВМОЛ НА СМЪРТТА, той носи ЧУК. Понякога му се приписва един ЧОВЕШКИ и един КОНСКИ КРАК – идея за неговата вътрешна РАЗДВОЕНОСТ. За да се различават крилата му от тези на ангелите, е рисуван с КРИЛЕ НА ПРИЛЕП. ...


коментари (1)